20.11.2017

Idealle kehitettävä nettipalvelu tarkasteltuna Lapsen oikeuksien näkökulmasta

Poimin Unicefin Lapsen oikeuksien sopimus lyhennettynä -sivulta kohtia (kursivoitu), jotka mielestäni sopivat idealle kehitettävään nettipalveluun. Kohdan alla oma ajatukseni siihen liittyen.

1. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Lapset voivat olla tasavertaisia palvelun käyttäjiä. Ikärajoista ja käyttöehdoista linjaa käyttäjäyhteisö.

2. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi. 

Palvelu on suunniteltu kaikille!

16. Lapsella on oikeus yksityisyyteen, kotirauhaan ja kirjesalaisuuteen. Hänen kunniaansa tai mainettaan ei saa halventaa. 

Palvelun käyttäjäyhteisön yhteisöllisesti linjaamat käyttöehdot takaavat yksityisyyden. Käyttäjäyhteisö myös pitää huolta, ettei käyttöehdot pääse muuttumaan yksipuolisesti epäedulliseksi käyttäjiä kohtaan.

23. Vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida ja hänen tulee saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä. 

Palvelun suunnittelussa huomioidaan myös vammaisten lasten erityistarpeet.

31. Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään. 

Palvelun avulla lapsella on mahdollisuus leikkiä samasta asiasta kiinnostuneiden kanssa oman kiinnostuksen mukaan.

- Marko Suvila

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti